₹500083

మహా శివ రాత్రి February 21 Friday

1 of
Previous Next

Ad Details

  • Added: February 12, 2020

  • Sale Price: ₹500083

  • Regular Price: ₹500083

  • Condition: new

  • City: Hyderabad

  • Locality/Area: Habshiguda

  • Views: 111

Description

మహా శివ రాత్రి February 2⃣1⃣ Friday 🔯

అతి అద్భుతమైన నేపాల రుద్రాక్షములతో 🏵 మహాశివునికి అభిషేకం 👏

రుద్రుని అక్షములు రుద్రాక్షములు 🏵

వీటితో అభిషేగిస్తే సకల ఐశ్వర్యసములు సిదిస్తుంది 🤘

అద్భుతమైన 1008 రుద్రక్షములతో 🏵 రుద్రునికి అభిషేకించి భక్తులకు పంచండి

ఔషధ గుణములు కలిగిన రుద్రక్షములు 🏵రాత్రి రాగిచోమ్ములో నీలలో ఉంచి ఉదయము పరకడుపున తీసుకుంటే సకల వ్యాధులు తొలగును🤘

ఒక రుద్రాక్ష 🏵2/-rs only 1008 రుద్రక్షములు 🏵 పూజ సామాగ్రిలు కలిపి 2018/-rs only

👉 డోర్ డెలివరీ చేయబడును 👈
Booking started
poojadhravyam18
pooja samagri store
Habsiguda street no-8 Hyderabad , 9000666149